Vores Politik

Kristendemokratisk Ungdomsparti bygger sin politik på den kristendemokratiske ideologi.

Denne ideologi bygger på et sæt grundlæggende værdier og principper som sammen angiver hvordan et godt samfund for alle kan bygges op og organiseres. Ideologiens værdigrundlag bygger på den kristne kulturarv og grundlæggende menneskerettigheder.

Værdigrundlaget er forankret i det kristne livs- og menneskesyn, næstekærlighed, personalismen, naturretten, civilsamfundet, forvaltningstanken og subsidiaritetsprincippet. Ud fra de kristendemokratiske grundværdier og grundprincipper skabes en god og sammenhængende politik for hele samfundet.